Kinderkoor

Sinds 2020 ligt de werking van ons kinderkoor helaas stil. Je kan je wel steeds aanmelden indien je interesse zou hebben in het kinderkoor met wekelijkse repetities. Van zodra er opnieuw voldoende interesse is, bekijken we een heropstart.

Heb je interesse om een kinderkoor op te starten in je school, organisatie, ... of een zangworkshop tijdens een evenement, (verjaardags)feestje, ..., contacteer ons dan via het contactformulier.


Zing jij graag?
En wil je dit graag met vrienden en vriendinnen doen?
Zit je in de lagere school? 
Kom dan meezingen in ons kinderkoor!

Ook als je nog niet eerder in een koor gezongen hebt, ben je zeker welkom. Tijdens de wekelijkse repetities op zaterdagnamiddag gaan we zingen, bewegen, dansen en muziek maken met heel ons lichaam en alles wat we maar kunnen vinden. Regelmatig geven we concertjes voor mama, papa, broers en zussen, familie en vrienden.

Piejaanoo Kinderkoor werd opgericht in het najaar van 2014, op vraag van enkele leerlingen en ouders. Er was vraag naar een kinderkoor waarin samen zingen, musiceren en plezier maken centraal staat. Iedereen is welkom, er worden geen stemproeven of audities gehouden. Wel wordt er een regelmatige aanwezigheid verwacht.

Lees hier het verhaal dat KabaalLeuven maakte over ons koor!

Voor wie?
- Voor kinderen uit de lagere school (1e tot en met 6e leerjaar),
- Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor jongere/oudere broers en zussen of erg gemotiveerde zangers,
- Muzikale voorkennis is niet nodig.

Waar?
- Kerkportaal van de kerk in Egenhoven, Sint-Reneldisplein 23 in Heverlee,
- In het geval zingen en/of fysiek samenkomen niet meer toegestaan zou zijn door de corona-maatregelen, voorzien we een alternatieve activiteit.

Wanneer?
- Op zaterdag, telkens van 16.30u tot 17.30u,
- Er is geen repetitie tijdens schoolvakanties.

Kostprijs
- 150 euro per volledig schooljaar (ongeveer 24 repetities),
- 85 euro per half schooljaar (ongeveer 12 repetities, periode van september tot en met december of januari tot en met midden juni).

Inschrijven
- Neem contact op met Hester via het contactformulier. Vermeld in je bericht naam en geboortedatum van de kandidaat-zanger. We spreken dan een proefrepetitie af, na die repetitie kan je beslissen of je graag deel wil uitmaken van ons koor.