Piejaanissimo

Onder de naam Piejaanissimo organiseren we muziekbelevings- en muziekinitiatielessen voor kleuters. In deze sessies gaan we zingen, spelen, dansen, musiceren, muziek beluisteren, enzovoorts. In kleine groepjes ontdekken we muziek in al haar facetten en maken we kennis met verschillende muziekinstrumenten, waaronder uiteraard ook de piano.

Indien gewenst kan een ouder de sessies bijwonen. Gezien de corona-maatregelen en afstandsregels, vragen we wel dat er maximum één ouder per kleuter meekomt. Om de afstandsregels te kunnen naleven, zullen de sessies niet meer in de Piejaanoo-ruimte in Heverlee doorgaan, maar in de Europazaal van C.C. Oratoriënhof aan de Mechelsestraat in Leuven.

Tijdens de sessies worden steeds de op dat moment geldende corona-maatregelen gevolgd. Indien (één van) de sessies door de corona-maatregelen niet 'in het echt' kan doorgaan, wordt de sessie vervangen door een volledig uitgewerkte videoles. Je krijgt dan rond de datum van de geplande sessie een link naar de video, met het nodige materiaal en toelichting bij de sessie.

Voor wie?
- kinderen uit de eerste, tweede of derde kleuterklas,
- kleuters uit de instapklas van zodra ze 3 jaar oud zijn,
- een sessie gaat door vanaf 4 inschrijvingen,
- er kunnen per sessie maximum 8 kleuters deelnemen.

Waar?
- Europazaal (of bij mooi weer in de tuin), C.C. Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, 3000 Leuven.

Wanneer?
- Gezien de complexe en onvoorspelbare corona-situatie zijn er op dit moment geen sessies gepland.

Kostprijs
- 14 euro per kleuter per sessie,
- 60 euro per kleuter voor de volledige reeks (5 sessies van september tot januari / februari tot juni),

Inschrijven
- inschrijven kan per sessie of voor de reeks van 5 sessies van september tot januari / februari tot juni,
- inschrijven kan via onderstaand formulier,
- inschrijving is pas compleet na ontvangst van betaling, er wordt dan een bevestigingsmail verstuurd,
- de betaling dient te gebeuren op rekeningnummer BE96 0017 6285 9105 van Hester Lenaerts, vermeld de naam van de deelnemer en Piejaanissimo als mededeling,
- per sessie kunnen er maximum 8 kinderen inschrijven,
- inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst verwerkt (inschrijving + betaling).

Algemene voorwaarden
- Eens ingeschreven is annuleren in principe niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een andere kleuter die voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden aan de sessie te laten deelnemen.
- Piejaanoo behoudt zich het recht om een sessie te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.

Voor meer informatie, contacteer Hester via de contactpagina


Er zijn op dit moment geen sessies gepland owv de complexe en onvoorspelbare corona-situatie. Je kan via het formulier inschrijven voor de wachtlijst. Je krijgt dan bericht van zodra er sessies gepland worden.