Piejaanissimo

Onder de naam Piejaanissimo organiseren we muziekbelevings- en muziekinitiatielessen voor kleuters. In deze sessies gaan we zingen, spelen, dansen, musiceren, muziek beluisteren, enzovoorts. In kleine groepjes ontdekken we muziek in al haar facetten en maken we kennis met verschillende muziekinstrumenten, waaronder uiteraard ook de piano.

Indien gewenst kan een ouder de sessie bijwonen. Aangezien de ruimte beperkt is en we die zo optimaal mogelijk willen benutten, vragen we wel dat er maximum één ouder per kleuter meekomt.

Voor wie?
- kinderen uit de eerste, tweede of derde kleuterklas,
- kleuters uit de instapklas van zodra ze 3 jaar oud zijn,
- een sessie gaat door vanaf 4 inschrijvingen,
- er kunnen per sessie maximum 8 kleuters deelnemen.

Waar?
- Piejaanoo, Sint-Reneldislaan 3, 3001 Heverlee.

Wanneer?
Op zondagochtend 15/09/2019, 13/10/2019, 17/11/2019, 15/12/2019 en 12/01/2020,
- van 10u tot 10.50u voor eerste kleuterklas (VOLZET, bij inschrijving kom je op de wachtlijst terecht),
- van 11u tot 11.50u voor tweede en derde kleuterklas.
Data voor voorjaar 2020 worden gecommuniceerd in de loop van de maand januari.

Kostprijs
- 14 euro per kleuter per sessie,
- 60 euro per kleuter voor de volledige reeks (5 sessies van september tot januari / februari tot juni),

Inschrijven
- inschrijven kan per sessie of voor de reeks van 5 sessies van september tot januari / februari tot juni,
- inschrijven kan via onderstaand formulier,
- inschrijving is pas compleet na ontvangst van betaling, er wordt dan een bevestigingsmail verstuurd,
- de betaling dient te gebeuren op rekeningnummer BE96 0017 6285 9105 van Hester Lenaerts, vermeld de naam van de deelnemer en Piejaanissimo als mededeling,
- per sessie kunnen er maximum 8 kinderen inschrijven,
- inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst verwerkt (inschrijving + betaling).

Algemene voorwaarden
- Eens ingeschreven is annuleren in principe niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een andere kleuter die voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden aan de sessie te laten deelnemen.
- Piejaanoo behoudt zich het recht om een sessie te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.

Voor meer informatie, contacteer Hester via de contactpagina


De sessies zijn volzet. Word je graag op de hoogte gehouden van toekomstige sessies? Neem dan zeker contact op via het contactformulier!