Blijf-in-uw-kot aanbod

01-04-2020

Het is even wennen aan deze nieuwe manier van leven naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan. We hadden hier ten huize Piejaanoo wat tijd nodig om ons aan te passen, vandaar dat alle activiteiten even "on hold" stonden. Maar we beginnen ondertussen wel een ritme te vinden in ons kot.

Op professioneel vlak keken we even de kat uit de boom om te zien hoe lang de ingrijpende maatregelen van kracht zullen zijn. Het ziet er niet naar uit dat we al snel naar de normale gang van zaken kunnen terugkeren. Vandaar dat we werk maken van ons "blijf-in-uw-kot" aanbod. We leggen nog de laatste hand aan wat praktische en technische details, maar hopen hiermee snel van start te kunnen gaan met volgende activiteiten:

Blijf-in-uw-kot Piejaanoolessen
Door videolessen kunnen we de continuïteit van de lessen voor huidige leerlingen blijven garanderen. Op die manier kan Hester eindelijk ook eens die spreekwoordelijke vlieg aan de muur zijn om te zien hoe het er thuis aan toe gaat. Het excuus "maar thuis ging dat allemaal beter" is in deze situatie niet meer relevant, dus bedenk alvast een ander ;-). Van zodra alle technische en praktische toestanden rond zijn, krijgen huidige leerlingen een bericht over het praktische verloop van hun lessen.

Blijf-in-uw-kot Kinderkoorrepetities
Via video-conference maken we er een digitale repetitie van! Het repetitieverloop zal wel wat afwijken van een in-ons-repetitiekot repetitie, maar we kunnen het repertoire blijven onderhouden en zelfs nieuw repertoire leren. En uiteraard gewoon ook even bijbabbelen. Ook hier: van zodra we alles technisch rond hebben, krijgen de kinderkoorzangers en -zangeressen een uitnodiging voor deze repetities.

Blijf-in-uw-kot Piejaanissimo en Baba-Lala
Ook deze sessies zullen digitaal doorgaan, maar hiervan maken we een filmpje dat je thuis in alle rust kan afspelen op een tijdstip dat voor jou en je kind(eren) best past. Hester past het concept van deze sessies aan zodat er met alledaags huis-tuin-en-keuken-materiaal gemusiceerd kan worden. Er is op die manier wel minder ruimte voor interactie tussen de deelnemers van de sessies, maar je krijgt als ouder wel de nodige info over hoe je met je kind op een muzikale manier in interactie kan gaan. En met een filmpje is er natuurlijk wel de ruimte voor oneindige herhaling, waarop die kleinste kinderen vaak zo dol op zijn. De sessies van maart en april zullen sowieso digitaal doorgaan. Voor mei en juni wachten we de verdere maatregelen af.

Enkel voor de muziekkampen vonden we nog geen gepast blijf-in-uw-kot alternatief. Het Paaskamp zal dan ook helaas niet kunnen doorgaan. Alle ingeschreven deelnemers kregen hierover al een bericht met praktische info. We duimen dat ons Zomerkamp wel kan doorgaan. Feestjes en andere workshops kunnen in deze periode uiteraard ook niet doorgaan. Maar we brainstormen al volop over ons "kom-uit-uw-kot" aanbod, dat we hopelijk binnen niet al te lange tijd kunnen lanceren.